Regulamin Galerii Płockich Autobusów
kontakt z administratorem: kmplock[at]gmail.com
REJESTRACJA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Osoby, które chcą założyć konto na GPA, proszone są o wysłanie maila na adres kmplock[at]gmail.com. Temat maila: Nowe konto na GPA. W treści proszę o podanie proponowanego loginu. Koniecznym warunkiem jest załączenie w mailu zdjęcia wykonanego przez siebie.
[Zastrzegam możliwość pominięcia maili o innym temacie niż podany powyżej oraz w przypadku braku załączonego zdjęcia]
 
1. Zasady ogólne

1.1. Zdjęcia może zamieszczać każdy zarejestrowany użytkownik.
1.2. Zdjęcia muszą odpowiadać tematyce Galerii.
1.3. Zabronione jest dodawanie zdjęć nie swojego autorstwa, chyba że posiadamy zgodę na publikację zdjęcia - w innym przypadku zdjęcia będą usuwane, a użytkownikowi, który je zamieścił może zostać zablokowane konto.
1.4. "Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza." - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 81, pkt. 2.2.
1.5. Użytkownik umieszczając zdjęcie w Galerii zachowuje do niego wszelkie prawa autorskie. Nadesłane materiały są dobrowolnie przekazywane przez użytkownika na rzecz rozwoju Galerii i nie podlegają usunięciu.
1.6. Administracja ma prawo usunąć konto użytkownika, który nie zalogował się do Galerii przez okres ponad roku od momentu ostatniego logowania.
 
2. Tematyka Galerii

2.1. Zakres Galerii skupia się przede wszystkim na szeroko pojętej komunikacji zbiorowej w Płocku. W Galerii znajdują się także zdjęcia autobusów z innych miast i miejscowości, głównie z województwa mazowieckiego.
2.2. Jeśli użytkownik chce dodać zdjęcie do albumu zamkniętego (tzn. takiego, do którego nie można bezpośrednio dodawać zdjęć), należy dodać je do Poczekalni (w kategorii "Komunikacja miejska w innych miastach" lub "PKS w innych miastach"). Po akceptacji przez administrację zdjęcie zostanie przeniesione do odpowiedniego albumu. Zdjęcie może zostać usunięte z Poczekalni bez podania przyczyny, jeśli nie zostanie zaakceptowane.
 
3. Wymagania techniczne zamieszczanych zdjęć

3.1. Wymiary zdjęcia nie mogą przekraczać 1200 pikseli.
3.2. Maksymalna wielkość pliku: 400kB.
3.3. Zdjęcia powinny spełniać podstawowe wymagania techniczne: wykonane aparatem (nie telefonem!), o przemyślanej kompozycji, należytym oświetleniu oraz ostrości.
 
4. Dodawanie zdjęć

4.1. Po zalogowaniu się wybieramy z menu na górze "Dodaj pliki".
4.2. Wskazujemy lokalizację zdjęcia/zdjęć, które chcemy dodać.
4.2.1. Nazwa pliku nie może zawierać polskich znaków!
4.3. Wybieramy odpowiedni album, w którym ma znajdować się zdjęcie.
4.4. Podpisujemy zdjęcie zgodnie z poniższym wzorem (czerwonym tłem oznaczone pola wymagane)

Numer taborowy lub Rejestracja

#680

Numer poprzedzamy "#". Jeśli nie jest znany numer, wpisujemy rejestrację (bez "#" na początku!)

Marka Typ

Solaris Urbino III 12

 

Data

12.04.2007

Data wykonania zdjęcia, najlepiej w formacie: dd.mm.rrrr

Miejsce

Płock, ul. Wyszogrodzka

Miejsce wykonania zdjęcia, najlepiej w formacie: miejscowość, ulica

Przewoźnik, Placówka

PKS Skierniewice PT Łowicz

Nie wypełniać jedynie w przypadku KM Płock oraz PKS Płock.

Dodatkowe informacje

coś od autora

Tutaj autor może dodać coś od siebie. Będą tu też wpisywane inne informacje, np. data kasacji.


4.5. Zdjęcie źle podpisane może zostać zablokowane do czasu poprawienia opisu przez autora.
4.6. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji opisu zdjęcia.
 
5. Usuwanie i edycja zdjęć

5.1. Użytkownik nie ma prawa usuwać zdjęć dodanych przez siebie. (patrz punkt 1.5.)
5.2. Użytkownik ma prawo edytwać informacje zawarte pod swoimi zdjęciami.
5.3. Administracja w trosce o utrzymanie odpowiedniego poziomu jakościowego oraz merytorycznego Galerii ma prawo usunąć / edytować / zablokować każde zdjęcie bez podania przyczyny. Usunięcie zdjęcia w żadnym wypadku nie odzwierciedla stosunku administracji do autora fotografii.
 
6. Komentowanie i ocenianie zdjęć

6.1. Zdjęcia może komentować każdy zarejestrowany użytkownik.
6.2. Tematyka komentarza powinna dotyczyć konkretnego zdjęcia.
6.3. Komentując należy zachowywać zasady języka polskiego.
6.4. Zabronione jest używanie słów i określeń wulgarnych.
6.5. Administracja ma prawo usunąć komentarz bez podania przyczyny.
6.6. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkownikówi. Autor Galerii nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
6.7. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo oceniania zdjęć w 5-stopniowej skali.
 
7. Kwestie sporne

7.1. We wszystkich kwestiach spornych oraz nie ujętych w regulaminie obowiązuje zasada zdrowego rozsądku, a ostateczne decyzje podejmuje administracja i nie podlegają one dyskusji.
 
8. Zamieszczanie linków

8.1. Aby zamieścić link w opisie zdjęcia lub w komentarzu, należy umieścić link w znacznikach [url] [/url], np:
[url]http://www.gpa.mazowsze.pl[/url] da efekt http://www.gpa.mazowsze.pl
[url=http://www.gpa.mazowsze.pl]galeria[/url] da efekt galeria